Co to jest scoring kredytowy?

Co to jest scoring kredytowy?

Krótko mówiąc jest to punktowy sposób weryfikacji osoby, która ubiega się o kredyt gotówkowy lub pożyczkę. Obrazując w najprostszy sposób, scoring polega na dawaniu punktów bazując na danych osobowych oraz majątku kredytobiorcy. Służy do tego specjalna karta scoringowa na której suma punktów jest podstawą do oceny ryzyka kredytowego. Inaczej to pojęcie nazywane jest scoringiem aplikacyjnym.

Ocenę ryzyka kredytowego kalkuluje się poprzez Biuro Informacji Kredytowej. Wyniki mogą się znaleźć w przedziale 192 – 631 punktów. Warto tutaj dodać, że średni wynik scoringowy wynosi 528 punktów.

Innym rodzajem analizy klienta jest tzw. scoring behawioralny. W tym przypadku różnica polega na tym, że analiza jest dokonywana na podstawie wcześniejszej historii kredytowej klienta.

Scoring kredytowy jest wykorzystywany przez wiele podmiotów. Między innymi banki, firmy pożyczkowe, operatorzy GSM. Dzięki niemu firmie jest łatwiej określić stopień ryzyka i podjąć właściwą decyzję.

Wróćmy do wspomnianej wcześniej  karty aplikacyjnej. Weryfikacja scoringowa przy użyciu karty aplikacyjnej korzysta z metod statycznych, dzięki temu całą weryfikacja kredytowa jest znacznie szybsza. Za każdą z niżej wymienionych cech kredytobiorca otrzymuje punkty, a końcowy wynik wpływa na decyzję pozytywną lub negatywną.

 • wykonywany zawód
 • posiadane wykształcenie
 • własne mieszkanie
 • zamieszkiwana dzielnica
 • długość zamieszkania pod aktualnym adresem
 • suma miesięcznych dochodów
 • telefon komórkowy na abonament
 • wiek oraz stan cywilny
 • czy kredytobiorca posiada osoby na utrzymaniu
 • ilość posiadanych rachunków bankowych
 • opinie innych banków
 • ubezpieczenie na życie
 • samochód
 • karty kredytowe lub płatnicze
 • czas zatrudnienia w tej samej firmie
 • czas zatrudnienia na aktualnym stanowisku
 • czas zatrudnienia w poprzednim miejscu pracy

Po analizie powyższych  cech, bank lub inna instytucja weryfikująca wylicza tak zwany punkt odcięcia, który jest równoznaczny z dolnym progiem wysokości kredytu. Klienci otrzymujący najniższą punktację mogą być pewni, że bank odmówi im udzielenia kredytu. Grupa, która osiągnie wspomniany punkt odcięcia będzie zobowiązana dostarczy bardziej wiarygodne uzasadnienie zwrotu kredytu 0 żyrant itp. Innym wyjściem może być staranie się o niższą kwotę.