Co zrobić ze zniszczonymi banknotami i monetami?

Co zrobić ze zniszczonymi banknotami i monetami?

Płacąc naderwanym banknotem bądź też uszkodzoną monetą, możemy spotkać się z odmową sprzedawcy. Takie pieniądze nie sprawdzą się też w przypadku dokonywania płatności w automatach biletowych czy parkomatach. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Gdzie i na jakich zasadach można wymienić uszkodzone pieniądze, aby odzyskać ich równowartość?

To, że jesteśmy posiadaczami uszkodzonych monet lub banknotów, nie musi wcale oznaczać, że jesteśmy stratni o ich równowartość. Potwierdza to wydane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Zarządzenie nr 1/2013, zgodnie z którego treścią obowiązkiem banku jest przyjęcie zniszczonych pieniędzy i przesłanie ich dalej do NBP. To właśnie Narodowy Bank Polski dokonuje weryfikacji zniszczonych banknotów oraz monet, a następnie przesyła do banku informacje zwrotną, w której pozwala na ich wymianę.

Co w przypadku zniszczonych banknotów?

Podczas wymiany zniszczonych banknotów przyjęta została pewna ogólna zasada, zgodnie z którą wymieniany banknot to taki, którego przynajmniej 45% powierzchni jest zachowane w całości, a jego zniszczenie nie uniemożliwia weryfikacji nominału.

A co w przypadku zniszczonych monet?

Również posiadanie zniszczonych moment nie musi być jednoznaczne z ich utratą. Uszkodzone banknoty także mogą być wymienione. Koniecznym warunkiem jest w tym przypadku jednak to, aby rdzeń lub pierścień takiej momenty był zachowany w całości.

Wiele osób chcących wymienić swoje zniszczone pieniądze – zarówno momenty jak i banknoty, zastanawia się nad tym, czy taka wymiana jest płatna. Otóż wymienienie zniszczonych pieniędzy nie wiąże się z żadnymi kosztami. Każdy z nas, zanosząc do banku uszkodzone pieniądze, ma prawo do otrzymania stosownego pokwitowania, które jest zaświadczeniem o ich zostawieniu. Osoba obsługująca nas w bankowym okienku nie weryfikuje sama, czy dane banknoty nadają się do wymiany. Dokonuje tego Narodowy Bank Polskiego, do którego takiego pieniądze zawsze są przekazywane.

Wprawdzie nie ma ceny za wymianę pieniędzy, jednak nie zawsze otrzymamy taką samą wartość, jakąś kiedyś posiadały przyniesione przez nas banknoty czy też monety. Zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest bowiem nie tylko weryfikacji samych pieniędzy, ale też rzetelne ocenienie ich wartości. W takiej ocenie bierze się przede wszystkim stopień ich uszkodzenia. Istnieją tutaj dwie możliwości – wymiana w 100 lub w 50 % wartości nominalnej pieniądza.

Kiedy 100 a kiedy 50%?

To, czy podczas wymiany uszkodzonych pieniędzy otrzymamy 100 czy 50% ich wartości, zależne jest przede wszystkim od tego, czy w grę wchodzą banknoty czy też monety. Pełny zwrot wartości nominalnej banknotu ma miejsce wówczas gdy:

banknot posiada 100% swojej powierzchni – bez względu na to czy posiada ona różnego rodzaju zabrudzenia i plamy;

banknot jest przerwany na dwie części, których weryfikacja dowodzi, że pochodzą z tego samego banknotu, a w miejscu przerwania nie występują żadne ubytki;

banknot jest w jednym fragmencie w minimum 75% swojej pierwotnej powierzchni

Pełny zwrot wartości nominalnej monety następuje natomiast wówczas gdy:

moneta zachowała swoje kluczowe elementy – bez względu na ich uszkodzenie (w grę wchodzą zarówno rozłączone jak i złączone elementy monety)

Comments are closed.