Czy zaciągnięcie chwilówki online faktycznie jest takie proste?

Czy zaciągnięcie chwilówki online faktycznie jest takie proste?

Istnieje pewne błędne przekonanie, że zaciągnięcie popularnych dziś „chwilówek” przez Internet jest bardzo proste i udaje się bez większego problemu każdemu. W rzeczywistości jednak tylko co 3 wniosek o „chwilówkę” kończy się przyznaniem środków finansowych. Osoby, które ubiegają się o zaciągnięcie tego rodzaju pożyczki są dokładnie sprawdzani. Szczególną kontrolą firmy pożyczkowe obejmują te osoby, z którymi do tej pory nie nawiązali żadnej współpracy. Nad rynkiem szybkiego pieniądza ciążą więc pewne stereotypy, które w rzeczywistości całkowicie mijają się z prawdą.

Prawdziwą sytuację na rynku szybkiego pieniądza poznać można dzięki opracowaniu przygotowanemu przez Związek Firm Pożyczkowych. Warto na wstępie zaznaczyć, że pożyczkodawcy działający w sieci, którzy objęci zostali w przygotowanym opracowaniu, stanowią aż 2/3 wszystkich firm tego rynku. W raporcie przedstawione są dane, które dotyczą produktów oraz firm pozostających aktywnymi z obszarze pożyczek online. Zgodnie z przedstawionymi danymi można dojść do wniosku, na co wskazują zresztą sami autorzy opracowania, że średnia kwota udzielanych pożyczek zarówno dla nowych jak i powracających klientów jest coraz niższa. Kwoty te wynoszą odpowiednio 449 i 745 złotych, nie znajdując tym samym swojego odpowiednika w ofertach bankowych, które posiadają zwykle znacznie wyższe limity minimalnej kwoty kredytu.

Autorzy raportu podają również, że szczególnie wzmożonym zainteresowaniem „chwilówki” cieszą się przed weekendem. Sytuacja ta wyjaśniana jest hipotetycznie przez autorów związkiem z profilem klienta, który jest uzależniony od nieregularnych dochodów. Ten sam raport podaje również, że przeciętny okres, na który udzielane są „chwilówki”, wynosi zwykle 25 dni – nie osiąga zatem nawet jednego miesiąca.

Selekcja pożyczkobiorców

Jak już wspomniano na samym początku, nie wszystkie wnioski, które potencjalni pożyczkobiorcy składają przez Internet, są pozytywnie rozpatrywane. W praktyce naprawdę niewielka ich część kwalifikuje się do kolejnych etapów ściśle określonej procedury. Zdecydowanie częściej kwalifikują się wnioski pożyczkobiorców, którzy już przynajmniej raz zaciągali tego typu zobowiązanie. Natomiast w przypadku całkowicie nowych klientów procent wniosków, które przekształcają się finalnie w pożyczki, sięga zaledwie 35.

Weryfikacja danych dotyczących sytuacji osoby ubiegającej się o przydzielenie pożyczki, jest w chwili obecnej standardem. Żadna firma pożyczkowa nie może bowiem pozwolić sobie na to, iż potencjalny klient nie zwróci zaciągniętego zobowiązania. Tak naprawdę  proces weryfikacji danych dotyczy wszystkich klientów. Sytuacja różni się natomiast nieco między powracającymi a całkowicie nowymi klientami. W przypadku tych drugich wykorzystuje się bazy zewnętrzne (do 99% nowych wnioskodawców weryfikowanych jest w ten sposób). Klienci powracający w 16% sprawdzani są z kolei przez bazy wewnętrzne, które tworzone są przez określoną firmę pożyczkową.

Główną przyczyną, która sprawia, że wnioski potencjalnych pożyczkobiorców są odrzucane, jest niekorzystna historia kredytowa. Szacuje się, że aż 48% wniosków odrzucanych jest właśnie z tego powodu. Niewiele mniej – bowiem 44,5 % nieprzyjmowanych wniosków, związane jest z brakiem zdolności kredytowej.

Również spłacalność kredytów wygląda nieco inaczej w przypadku klientów powracających i nowych. W przypadku klientów powracających jest ona zdecydowanie lepsza i wynosi 82%. Terminowa spłacalność klientów nowych wynosi natomiast jedynie 2/3 przypadków – pozostałe kierowane są finalnie do windykacji.

Comments are closed.