Jak przedstawia się rynek firm, które oferują pożyczki online?

Jak przedstawia się rynek firm, które oferują pożyczki online?

Korzystanie z różnego rodzaju produktów kredytowo-pożyczkowych jest czymś zupełnie normalnym dla sporej części polskich gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi zawartymi w jednym z najnowszych raportów firmy doradczej PwC („Rynek firm pożyczkowych w Polsce”), około 40 % wszystkich gospodarstw domowych w Polsce posiadaj jakąś pożyczkę lub kredyt, a aż 90% z nich swoje zadłużenie deklaruje w bankach. Niewielki odsetek wszystkich gospodarstw domowych posiadających jakieś zadłużenie – bowiem tylko 4%, korzysta z usług firm pożyczkowych. Pozostała część zadłuża się w firmach ratalnych, u osób prywatnych oraz w SKOK.

W tym miejscu warto przyjrzeć się również dokładnym liczbom. Wszystkie zaciągnięte kredyty konsumenckie w bankach to zadłużenie wynoszące ponad 122 miliarda złotych. W przypadku firm pożyczkowych ta sama wartość wynosi 3-4 miliardy, co stanowi 0,7% wszystkich zobowiązań kredytowanych zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w Polsce.

W ciągu roku polskie gospodarstwa domowe pospisują z firmami pożyczkowymi około 1 miliona umów. Przeciętna wartość, na którą opiewają udzielane pożyczki, wynosi około 1 tysiąca złotych. Dowiedziono również, że klienci, którzy nawiązują współpracę z firmami pożyczkowymi są zwykle mniej zamożni niżeli klienci korzystający z pozostałych instytucji. Ich średnio dochód netto jest o około 50% niższy niżeli miesięczne zarobki klientów bankowych.

Nie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku pozostałych charakterystyk społeczno-demograficznych gospodarstw domowych, które są zadłużone w różnych firmach pożyczkowych oraz pozostałych instytucjach finansowych. Nadal jednak ci, którzy posiadają zobowiązanie wobec firmy pożyczkowej, znajdują się zwykle w dużo gorszej sytuacji finansowej niżeli badani, którzy zaciągnęli swoje zadłużenie w innych instytucjach. Ponownie warto przyjrzeć się liczbom. Szacuje się, że na spłatę swojego zobowiązania wobec firmy pożyczkowej, przeciętne gospodarstwo domowe musi przeznaczyć około 24% swoich miesięcznych dochodów. W przypadku gospodarstw domowych, które zadłużyły się w banku, procent ten jest o około 5 niższy. Nierzadko polskie gospodarstwa domowe wpadają w tak zwaną spiralę zadłużenia. Jest ona wynikiem połączeniu kilku różnych zobowiązań finansowych w jednym czasie. Taka sytuacja sprawia im zwykle największą trudność podczas spłaty swoich zobowiązań. Nie bez powodu więc każda firma pożyczkowa, która działa obecnie na rynku, powinna zachować szczególną ostrożność. Polega ona przede wszystkim na starannej ocenie zdolności kredytowej swoich klientów, a także udzielania im wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tego, jakie są konsekwencje nadmiernego zadłużania się.

Na co zwykle Polacy przeznaczają pieniądze pożyczone w firmach pożyczkowych?

Badania przeprowadzone na gospodarstwach domowych decydujących się na skorzystanie z usług jednej z firm pożyczkowych dowodzą, że powodem zaciągniętej pożyczki przez internet jest zwykle remont oraz inne bieżące wydatki. Istnieje również pewna grupa osób, zajmująca w tej klasyfikacji 3 miejsce, która otrzymane środki finansowe od firmy pożyczkowej przeznacza na spłatę innych zobowiązań. Kolejnymi istotnymi czynnikami, które skłaniają do zaciągnięcia pożyczki w tego rodzaju firmie, są stałe opłaty, cele okolicznościowe, wypoczynek, leczenie, zakup nieruchomości oraz dóbr trwałego użytku, czy też na przykład zabezpieczenie przyszłości swoich potomków.

 

Jak działają firmy pożyczkowe – różne modele biznesowe to także różne podejście regulacyjne

Firmy pożyczkowe, które działające obecnie na polskim rynku, nie kierują się wcale jednakowym modelem biznesowym. W związku z powyższym w ich działaniu wykorzystywany jest także różny profil ryzyka. Okresy, na które tego rodzaju firmy udzielają dziś swoim klientom pożyczki, są naprawdę bardzo różne i mogą wahać się od jednego do nawet kilkudziesięciu tygodni. Różnice wynikają również z samej wysokości udzielanych pożyczek – mogą one wynosić od 50 do nawet 25 tysięcy złotych.

Starszy ekonomista PwC Mateusz Walewski dokładnie wyjaśnia, że na polskim rynku firmy pożyczkowe posiadają trzy podstawowe typy działalności. Są to firmy pożyczkowe, które obsługują swoich klientów w ich domach, firmy pożyczkowe, które dokonują wszelkich formalności w swoim oddziale, a także firmy, które udzielają swoim klientom pożyczek drogą online. Bardzo często wymienione segmenty znajdują się w ofercie jednej firmy pożyczkowej, dając swoim klientom szersze pole manewru.

To na jakim modelu biznesowym swoje działanie opiera konkretna firma pożyczkowa nie jest oczywiście bez znaczenia. Wpływa on bowiem nie tylko na wielkość, ale też strukturę całkowitych kosztów udzielanych pożyczek. Dla tych pożyczek, które charakteryzują się najkrótszym okresem spłaty, typowym rodzajem kosztu są opłaty stałe. W przypadku pożyczek udzielanych w domu, to właśnie obsługa stanowi natomiast znaczną część całkowitych jej kosztów.

Jeden ze starszych doradców regulacyjnych w PwC wyjaśnia, że nałożenie na konkretne elementy kosztów pewnych ograniczeń regulacyjnych może mieć różne wpływy na segmenty funkcjonujące na rynku. Nakładanie limitów może zatem doprowadzić do pewnego efektu ubocznego – wyeliminowania konkretnych modeli biznesowych, które wykorzystuje się na rynku pożyczkowym.

Chcąc zastanowić się nad tymi parametrami pożyczki, które są szczególnie istotne dla klienta, należy wspomnieć przede wszystkim o planie spłat ratalnych oraz oczywiście o wysokości generalnego jej kosztu. Co ważne, informacje dotyczące tych czynników nie powinny być przekazywane przez pracownika firmy pożyczkowej między tak zwanymi wierszami. Wręcz przeciwnie – powinny być one prezentowane klientowi w sposób jak najbardziej jasny – tak, aby klient samodzielnie mógł zdecydować, czy oferowana mu pożyczka faktycznie jest dla niego korzystna i czy nie powinien wybrać przypadkiem usług innego pożyczkobiorcy.

Bez względu na wykorzystywany model biznesowy, rozwiązaniem, którego wpływ na rynek jest prawdopodobnie możliwie neutralny, okazuje się ustanowienie ograniczeń, które dotyczą kosztów generalnych pożyczek w zależności od terminów ich uregulowania.  Nie da się bowiem ukryć, że zachowanie zgodności z wymogami dotyczącymi ocenienia zdolności kredytowej konkretnej klienta, firma pożyczkowa ponosi pewne koszty, które uwzględnia się finalnie w dodatkowych opłatach bądź też marży. Nie bez znaczenia jest również koszt ryzyka, który jest oczywiście zdecydowanie większy w przypadku firm pożyczkowych, niżeli kredytów, które udzielane są przez banki.

Co wymaga rozważenia w świetle analizy PwC?

Po pierwsze – staranne określenie zasad i wymogów

Każda firma pożyczkowa powinna wdrożyć w swojej działalności odpowiednie wymogi, które są związane z przejrzystością umów. Zawrzeć powinna w tym również konkretne warunki udzielania pożyczki, a także zakresu informacji i sposób ich przedstawiania swoim klientom. W przypadku ostatniej kwestii, jasnym jest to, iż sposób prezentacji powinien być jasny i klarowny. Nie powinien w żadnym razie wprowadzać klienta w błąd i nie mówić o ewentualnych konsekwencjach związanych z ryzykiem zaciągania pożyczek od tego rodzaju firm.

Po drugie – teoria równa praktyce

Ustalone przez firmy zasady związane z prezentowaniem konkretnych informacje to nie tylko teoria. Najważniejsza jest oczywiście ich prezentacja w praktyce.

Po trzecie – lepszy dostęp do informacji

Firmy pożyczkowe powinny mieć lepszy dostęp do informacji na temat zadłużenia klientów, które gromadzone są przez konkretne instytucje. Jednocześnie firmy pożyczkowe powinny mieć obowiązek korzystania z tego rodzaju informacji, dzięki czemu mogłyby dokonać rzetelniejszej oceny zdolności kredytowej swoich klientów.

Po czwarte – wymóg niekaralności

Firmy pożyczkowe powinny spełniać pewne wymogi. Osoby, które prowadzą tego rodzaju działalność pożyczkową muszą wykazać niekaralność, a także powinny zadbać o rejestrację swojej firmy.

Interesy konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych powinny być dodatkowo w pełni zabezpieczone. Zapewni to położenie szczególnego nacisku na edukację finansową potencjalnych pożyczkobiorców, dzięki której będą mieli możliwość podjęcia świadomej i wyważonej decyzji – takiej, która nie ściągnie na nich dodatkowych problemów finansowych.

Raport pt. „Rynek firm pożyczkowych w Polsce”, który został sporządzony przez jedną z firm doradczych PwC, obejmuje tylko i wyłącznie te podmioty, które działają jako spółki kapitałowe lub osobowe. Działalność tego rodzaju firm regulują przepisy prawa cywilnego, w którym bardzo ważne miejsce zajmuje ustawa o kredycie konsumenckim (ta z kolei nie jest objęta regulacjami ustawy Prawo Bankowe oraz nadzorem finansowym KNF). Zgodnie z powyższym w raporcie nie została uwzględniona działalność lombardów, SKOK’ów, czy też portalu społecznościowych, na których bardzo często miejsce ma tak zwany peer-to-peer lending, czyli pożyczanie pieniędzy przez osoby fizyczne bez udziału innych instytucji finansowych.

Comments are closed.