Kiedy możemy skorzystać z pomocy rzecznika ubezpieczonych?

Kiedy możemy skorzystać z pomocy rzecznika ubezpieczonych?

Decyzje wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często powodują u klientów spore kontrowersje. Najczęściej są one wynikiem podzielonych zdań co do wysokości odszkodowania, czy też braku zgody na jakiekolwiek tego przyznanie. W sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym wcale nie musimy być na przegranej pozycji. Pamiętajmy, że jako klienci posiadamy swoje prawa. Pamiętajmy, że naszym sojusznikiem w tego rodzaju sytuacjach jest rzecznik ubezpieczonych, z pomocy którego zawsze możemy skorzystać.

 

Liczba pisemnych skarg, jakie każdego roku wpływają do rzecznika ubezpieczonych, jest naprawdę imponująco wysoka. Tylko w pierwszych kwartale 2013 roku było ich aż ponad 4 tysiące. Dotyczyły one takich zakresów jak na przykład ubezpieczenia na życie, komunikacyjne. NNW czy też mieszkań. Warto w tym miejscu dodać, że liczba dostarczonych do rzecznika ubezpieczonych w tym okresie pisemnych zażaleń była o aż 13,6% większa niżeli w analogicznym okresie roku 2012.

 

Rzecznik ubezpieczonych to instytucja, która została powołana do życia dzięki wydanej w 2003 roku ustawie. Zgodnie z nią zadaniami, jakie realizuje rzecznik ubezpieczonych to przede wszystkim troska o prawa ubezpieczonych, ubezpieczających, uprawnionych lub uposażonych z umów ubezpieczeniowych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, a także członków otwartych funduszy emerytalnych.

 

Złożenie pisemnej skargi warunkiem interwencji rzecznika

 

Skorzystanie z interwencji rzecznika ubezpieczonych możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresowana osoba sama zgłosi się po pomoc. Nie da się jednocześnie wskazać, kiedy jest najlepszy moment na to, aby o taką interwencję poprosić. Najczęściej jednak wysłanie pisemnej skargi odbywa się wtedy, gdy bezpośrednie wyjaśnianie problemu z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym nie przynosi żadnych rezultatów. Otrzymanie od takiego towarzystwa kolejnej odmowy może być oznaką tego, że samodzielne dochodzenie własnych praw jest mało skuteczne. Wysyłając do rzecznika ubezpieczonych wniosku, za pomocą którego poprosimy go o podjęcie odpowiednich kroków, niezbędne jest zawarcie pewnych informacji. Osoba, która zgłasza tego rodzaju skargę musi pamiętać nie tylko o podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu), czy też na przykład numerze PESEL, NIP czy też rachunku w OFE. Taki wniosek ma służyć również jak najbardziej jasnym przedstawieniu zarysu sytuacji, na której rozwiązaniu nam zależy. Jako wnioskodawca powinniśmy również wskazać konkretne zarzuty, które naszym zdaniem są niezgodne z prawidłowym funkcjonowaniem danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Również istotne to zarzuty okazują się również oczekiwania. Bardzo ważną rzeczą dla każdego rzecznika ubezpieczonych jest dołączenie przez wnioskodawcę wszelkiej dokumentacji związanej z kontaktowaniem się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

 

Bardzo często zdarza się, że wnioskodawcą jest osoba, która występuje w czyimś imieniu. W takiej sytuacji bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby dołączyć specjalne pełnomocnictwo, potwierdzające naszą wiarygodność. Bez takiego dokumentu wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

Na czym właściwie polega interwencja rzecznika?

 

Zgodnie z powyższym warunkiem do podjęcia przez rzecznika jakichkolwiek kroków, jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, w których specjalista może dokładnie zapoznać się ze szczegółami całej sprawy. Jeżeli treść takiej dokumentacji jednoznacznie wskazuje na to, że interesy i prawa osoby ubezpieczonej nie zostały w żaden sposób naruszone, to rzecznik informuje o tym wnioskodawcę. Jeżeli natomiast prawa i interesy osoby ubezpieczonej zostały naruszone, pierwszym krokiem jaki podejmuje rzecznik ubezpieczonych jest zwykle zwrócenie się do podmiotu ubezpieczającego o ponowne rozpatrzenie sprawy. W innym wypadku rzecznik zwraca się o pomoc do takich organów jak na przykład Komisja Nadzoru Finansowego czy też prokuratury. Pamiętajmy, że odmowa udzielenia pomocy przez rzecznika jest nieodwołalna. Jeśli nasz wniosek nie wskazuje na  żadne nieprawidłowości i naruszenie naszego dobra, nie możemy liczyć na to, że wysyłając te same dokumenty kolejny raz zostaną podjęte jakieś kroki.

Comments are closed.