„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Wystartował nowy pilotażowy program pożyczkowy

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Wystartował nowy pilotażowy program pożyczkowy

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to program pilotażowy, który został wsparty ze strony rządu kwotą 20 mln złotych. Obecnie program realizowany jest na terenie trzech województw: mazowieckiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego, a jego adresatami mają być przede wszystkim ci studenci i absolwenci uczelni, którzy mają w planach rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Szacuje się, że program pozwoli w sumie na pomoc około 350 osobom.

Rynek pracy nie stoi wcale otworem przez młodymi osobami, które właśnie ukończyły szkoły wyższe. Wręcz przeciwnie sytuacja tych osób stanowi jedno z największych wyzwań dla polityki państwa. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” ma być narzędziem, za pomocą którego uda się jeszcze bardziej połączyć edukację z rynkiem pracy. Nie trzeba zatem posiadać statusu bezrobotnego, aby móc skorzystać ze wsparcia, jakie zakłada ten program – pomoc kierowana jest również do osób, które nadal studiują. Co zatem jest wymagane? Ważny jest przede wszystkim dobry pomysł na swój pierwszy biznes.

Kto, ile i jak?

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to program uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Z pożyczki, której celem ma być wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą otrzymać absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli naukę w ciągu maksymalnie 4 lat, a także studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci stopnia II. Wsparcie dla adresatów programu może wynieść maksymalnie 60 tysięcy złotych, a jego roczne oprocentowanie to jedynie 0,69%. Każdy, kto będzie korzystał ze wsparcia programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest zobowiązany do dotrzymania maksymalnie siedmioletniego okresu spłaty przyznanej pożyczki.

Czym zatem różni się pożyczka oferowana w tym programie od innych pożyczek? Różnica wynika przede wszystkim z tego, iż przez okres jednego roku od momentu podpisania umowy, osoba zaciągająca pożyczkę musi spłacać jedynie odsetki. To właśnie w ten sposób program ma wspierać rozkręcanie nowych biznesów. Program ten nie ma bowiem służyć tylko i wyłącznie wsparciu samo zatrudnienia. Bardzo ważnym jego celem jest również progres w obszarze mikroprzedsiębiorstwa. Na tym jednak założenia programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” nie ma się kończyć. Każdy, komu przyznana zostanie pożyczka, będzie miał później szansę na kolejną – tym razem będzie to pożyczka umożliwiająca młodemu przedsiębiorcy stworzenie nowych miejsc pracy. Ważną informacją jest to, że część takiej pożyczki będzie umarzana. Warto pamiętać zatem, że nowy program jest tylko i wyłącznie pożyczką na korzystnych warunkach, a nie, jak to błędnie wiele osób rozumuje, formą dotacji.

Jaki pomysł na biznes?

Osoba, która kwalifikuje się do przyznania pożyczki to zgodnie z powyższym absolwent studiów wyższych (do 4 lat ud ukończenia) bądź też student ostatniego roku studiów I stopnia i student II stopnia. Oprócz tego wymogiem jest taki plan na biznes, który według rozpatrujących wnioski faktycznie może się udać. Z jakimi propozycjami wychodzą więc młodzi ludzie?

Jedna z absolwentek ASP wyszła z propozycją założenia własnego sklepu internetowego, w którym sprzedawana ma być zdrowa żywność dla miłośników ruchu. W przyszłości sklep miałby mieć formę stacjonarnego, a wszystko przez zamiłowania absolwentki – zdrową żywność i bieganie. Inny absolwent zamierza przeznaczyć pieniądze z pożyczki na streaking, czyli transmisję do Internetu z różnych konferencji prasowych oraz innych wydarzeń. Nie ulega wątpliwości, że pomysły są różne, a wszystkie z nich wzbudzają ogromną nadzieję u młodych ludzi. Teraz trzeba czekać tylko na wejście w życie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po której to program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” będzie realizowany.

Comments are closed.