Pożyczka a kredyt, podstawowe różnice

Pożyczka a kredyt, podstawowe różnice

Nadmierne używanie terminów „kredyt” i „pożyczka” jest spowodowane brakiem wiedzy, w jaki sposób różnią się od siebie te dwie usługi. Warto posiąść wiedzę w tym zakresie, gdyż zdecyduje ona o tym, który produkt powinniśmy wybrać w przypadku zapotrzebowania na dodatkową gotówkę. Różnice między tymi pojęciami ujawniają się już w samych definicjach, praktykach stosowania oraz regulacjach prawnych. Przepisy prawne działają w oparciu o Kodeks Cywilny i dokładnie regulują warunki działania kredytu i pożyczki. Prawo mówi o tym, jakie maksymalne odsetki mogą być naliczone w ciągu roku oraz, że nie mogą one przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Wysokość stopy ustala NBP. Powyższy przepis musi być bezwzględnie respektowany w przypadku kredytów jak i pożyczek.

Chwilówka to nie kredyt!

W 2011 roku weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim, która mówi o kosztach i prowizjach związanych z zaciąganiem kredytu lub pożyczki, o obowiązku informowania klienta o tym jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz w jaki sposób klient może odstąpić od umowy. Największe różnice pomiędzy kredytem a pożyczką występują w kategoriach podmiotów gospodarczych oferujących wspomniane produkty. Kredyt możemy otrzymać w bankach lub w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, czyli tzw. SKOK-ach. Są one pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, które ma prawo decydować o tym czy dana instytucja może prowadzić działalność, jaką jest udzielanie kredytów. Z kolei pożyczka to rodzaj kontraktu zawartego pomiędzy pożyczkodawcą a klientem. Oznacza to, że tzw. chwilówki to nic innego jak krótkoterminowe pożyczki, które nie mają nic wspólnego z kredytami bankowymi. Ważnym aspektem jest to, że pożyczkobiorca nie musi deklarować na jaki cel zaciąga dług, co jest wymagane w przypadku kredytów bankowych.

Podstawowe podziały

Jasne sprecyzowanie celu kredytu spowodowało rozgraniczenia bloku kredytowego na różne grupy. Utworzono więc  definicje, które  mówią o danej kategorii kredytu i dzięki którym klientowi łatwiej jest dotrzeć do konkretnej oferty. Rynek oferuje nam następujące formy kredytowania: gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, hipoteczne itd. Banki nie działają jedynie w obszarze propozycji kredytowych. Większość z nich oferuje wachlarz dodatkowych usług, bezpośrednio związanych z kredytem. Mowa między innymi o błyskawicznych przelewach na rachunki bankowe.

Pożyczki będące, nie podlegają regulacją bankowym, ani prawu KNF. Wykorzystały to firmy pożyczkowe, które oferują szybkie pożyczki online. Ich duża przewaga na klasycznymi bankami polega na swobodzie, w jakiej mogą oni promować swoje produkty. Ciekawostką jest kwestia, że pożyczka wcale nie musi przybierać formy gotówki.

Jakie są praktyczne różnice między pożyczką a kredytem? Ta pierwsza usługa jest znacznie łatwiejszą formą uzyskania otrzymania gotówki,  ale jest ona znacznie droższa w stosunku do kredytu. Z kolei kredyt jest usługą trudniej dostępną, ale regulacje, którym podlega sprawiają, że jest on dużo bardziej przyjazny dla konsumentów.

Comments are closed.