Zyski Banku Citi Handlowego coraz wyższe

Zyski Banku Citi Handlowego coraz wyższe

W porównaniu z rokiem 2012, zyski Banku City Handlowego w ubiegłym roku wzrosły na poziomie 5%. Taka informacja to oczywiście świetna motywacja dla banku, który może teraz z pełnym optymizmem skupić się na dalszym rozwoju własnej działalności.

Ubiegły rok był dla Banki Citi Handlowego rokiem ogromnych zmian. Zmian, które mają prowadzić do unowocześnienia swojej działalności. Zmiany dotknęły przede wszystkim te obszary, które nie wpasowywały się już tak świetnie jak jeszcze kilka lat temu do nowych uwarunkowań rynku. Zainwestowane pieniądze mają oczywiście przynosić perspektywy kolejnych zysków. Mowa tu między innymi chociażby o rozwiązaniach informatycznych, które pozwoliły na znacznie szerszy zasięg działania banku.

Dokładny zysk banku – po uwzględnieniu już rezerwy, to 973 miliona złotych. Warto wspomnieć, że analogicznie z wcześniej porównywanym okresem, spadły również koszty – o 128 miliona złotych.

Pierwsze efekty działań mających na celu obniżenie kosztów działania są już widoczne, a to z całą pewnością jest największym powodem do zadowolenia. Strategicznym celem banku jest jednak wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 50%. Tutaj niezbędne okazuje się obniżenie wydatków przede wszystkim w tych obszarach, które na obecnym rynku nie niosą żadnych perspektyw na rozwój. Wszystkie działania mają być wsparciem dla rozwoju inwestowania w te technologie, które śmiało uznać można za innowacyjne.

Warto wspomnieć w tym miejscu nieco o najważniejszych wskaźnikach, decydujących tak naprawdę o efektywności działania tego banku. Na wysokim poziomie, bo aż 16%, uplasowało się ROE. Wskaźnik ROTE wyniósł o 4% więcej, a ROA zatrzymał się na poziomie 2,3%. Pomimo rekordowych obniżek stóp procentowych, Bankowi udało się obronić też wynik odsetkowy, który w ostatnim kwartale zatrzymał swój spadek. Dzięki temu czwarty kwartał 2013 roku pozwolił na uzyskanie wyniku odsetkowego równego 1miliona i 241 tysięcy złotych.

Na tym nie koniec wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym wszystko ma działać znacznie szybciej, wygodniej i sprawniej. Bank zdecydował się również na stworzenie Bankowego Ekosystemy Smart, który wykorzystując najnowsze technologie, ułatwi kontakt z bankiem również w tych miejscach, które nie stanowią tradycyjnej bankowości oddziałowej. Celem tego działania jest dotarcie wszędzie tam, gdzie znajdują się klienci banku. Deklaracje Banku są naprawdę imponujące. Chodzi o stworzenie do końca 2014  roku aż 25 placówek Smart. W jakich miastach powstaną takie punkty? Póki co istnieją dwa – w Warszawie i w Katowicach. Kolejne plany obejmują stworzenie placówek Smart na terenie Poznania i Wrocławia.

Bankowość detaliczna banku skupia się przede wszystkim na klientach emerging affluent oraz effluent. W przypadku produktów kredytowych docelowy rynek okazuje się natomiast dużo szerszy. W strategii działania Banku, również inne elementy okazują się kluczowe. Mowa tu między innymi o wielokanałowym systemie sprzedaży oraz komunikacja, a także świadczeniu usług, których jakość będzie zawsze najwyższa. Od 2013 roku Bank podjął działania, które mają zmierzać do transformacji starego modelu bankowości. Wprowadzono między innymi telesprzedaż, będącą przyczyną podwojenia średniego współczynnika konwersji.

Na zwiększenie liczby klientów Banku, wpływ miało również stworzenie specjalnej aplikacji na iPada, co było bez wątpienia dużym krokiem na przód w stronę dalszej digitalizacji. Bank mógł również zwiększyć liczbę klientów, którzy zamienili korzystania z wyciągów papierowych na elektroniczne.

Comments are closed.